Sunday, 4 April 2010

A reminder

"Att det ska vara så svårt. Att man trots en kropp som kan springa, cykla, sjunga, älska - att man trots detta underverk ofta blir dess värsta fiende. Kroppen skal inspekteras och kritiseras. Den ska genomsökas på valkar och celluliter. Vilket slöseri på skönhet det är att oräkneliga kvinnor varje dag vaknar upp i ett fängelse av självkritik. Kvinnor som inte fatter hur vackra de är, utan bara ser fel i spegeln."

No comments:

Post a Comment